• Tour The Nursing Home
  Tour The Nursing Home
 • Single Room
  Single Room
 • 2-Person Room
  2-Person Room
 • 4-Person Room
  4-Person Room
 • Dining Room
  Dining Room
 • Solarium
  Solarium
 
 
Ehatare: Nursing Care & Services

Elanike Nukogu

Elanike nukogu koguneb koosolekuks iga 3. kuu tagant, et lahendada probleeme ja kuulata uusi ettepanekuid. Oodatud on perekonnaliikmete ja kigi elanike osavtt. Koosolekute toimumise kuupevad on ra mrgitud teadete tahvlil ks ndal enne koosolekut. Probleemid ja ettepanekud protokollitakse. Seejrel ttatakse need lbi ja vastatakse kirjalikult Ehatare administraatori poolt 21 peva jooksul. Probleemid/ettepanekud ja nendele vastused pannakse teadete tahvlile.

Hooldusplaani Titmise Korralised Koosolekud

Prast 6-e ndalast viibimist petuskodus toimub esimene nupidamine teie hoolduse osas koos kigi osakondade juhatajate kohalolekul/osavtmisel. Sellest vtab osa nii hoolealune (elanik) ise kui ka tema esindaja/hooldaja. Selline nupidamine toimub iga aasta prast esimest nupidamist.

Hooldusplaaniga Tutvumine

Elanikel on igus nha nende isiklikku hooldusplaani. Palun vtke hendust hooldusdirektoriga. Elaniku nusolekul, vib ka teie esindaja olla kursis teie hooldusplaaniga. Nende elanike suhtes kes pole ise vimelised nusolekut andma valikute tegemiseks oma tervisliku seisundi tttu, vib isik kes selleks iguslikult volitatud, tutvuda hooldusplaaniga ja selle titmisega.

Tugiteenused

Administraatorilt vi hooldus direktorilt vib saada informatsiooni nuandvate agentuuride kohta kui te vajate abi vi nustamist oma iguste suhtes.

Elanik igused

Elanike igused on kirja pandud.

Vastuvtuleping

Eelnevalt vastuvtule Ehataresse, tuleb teil vi teie juuridilisel esindajal/hooldajal, alla kirjutada lepingule, milles on tpselt mratletud teie voodi kategooria, hooldus, teile pakutav teenindus, teie igused ja kohustused, ja nutav tasu.

Enne elamaasumist vi esimesel peval tutvustatakse teile lepingu kik osad. Prast lepingule allakirjutamist kigi osaliste poolt, saate te koopia ka endale. Teie juriidilisel esindajal/hooldajal on alaline juurdeps sellele dokumendile.

Arstide Jrelevaatus

Ehatare meditsiiniala juhataja ttab ka teenindava arstina. Teil on vaba valik oma arsti eelistuses kui teie arst vastab Ehatare standardite ja kriteeriumitele (nuetele).

Toitlustus

Ehatare toitlustusosakond arvestab meie elanike soovidega et toit oleks maitselt eestiprane. Valida saab menlt. Ndalamendega saab tutvuda teadetetahvlilt.

Sgiajad:

 • 8:30 AM: Hommikusk
 • 10:30 AM: Hommikuoode
 • 12:30 AM: Lunask
 • 2:30 PM: Prastlunaoode
 • 5:30 PM: htusk
 • 7:30 PM: htuoode

Pakutavad dieedid on:

 • Harilik
 • Harilik, ligatud liha
 • Harilik, peeneks tehtud
 • Harilik, pree
 • Muudetud, vhema laktoosiga
 • Muudetud, diabeetiline
 • Muudetud, kaalu kaotamiseks
 • Lisandid

Toitlustusosakond jlgib pidevalt elanike tervislikust olukorrast tingitud erivajadustega ja kindlustab hooldusplaanis oleva dieedi.

Vaba Aeg Ja Kultuuriprogramm

Ehatares ttab vaba aja tegevuse direktor, kes, elanikuga koos mrab sobiva ja huvitava programmi. Proovime igale elanikule anda seltskondlike ja fsilisi meelelahutuslike tegevusi vastavalt soovidele ja vimetele.

Vaimulikud Teenused

Soovikohaselt on vimalik oma kirikupetajatega kokku saada isklikult. Osa eesti koguduste petajaid peavad vaheldumisi jumalateenistusi, ja viiakse lbi ka piiblitunde.

Pesupesemine

Pesu pestakse personali poolt. Kik teie isiklikud esemed mrgitakse nime sedeliga. Kui teil on mingeid erilisi soove, neid tuleb mrata lepingus.

Mbleerimine

Teie toas on teie ksutuses jrgmised mbliesemed:

 • Reguleeritav voodi
 • kapp
 • Tool
 • Riidekapp

Kui ruumi on ja ohutus lubab, vite kaasa tuua ka mned isiklikud mbliesemed ja maalid. Eelnevalt palume nu pidada hooldusega.

Elektrilised Tarbeesmed

Kasutada vib ainult CSApoolt lubatud elektrilisi tarbeesemeid.

Tervisekindlustus OHIP katab jrgnevaid pakutud teenuseid:

 • Rohud (suurem osa on osaliselt kaetud)
 • Laboratooriumi proovid
 • Jala arst
 • Rntgen
 • Eakate pshholoogiline konsultatsioon
 • Sotsiaalttaja abi -- vajadusel
 • Teraapia -- vajadusel
 • Silmauuring

Silmauuringud on kaetud tervisekindlustusega. Prillide vljakirjutamise korral antakse tasu osas eelnevalt teada.

Hambaravi

Kord aastas vimaldab Toronto Rahvatervise ametkond elanikel tasuta lasta puhastada oma hambaproteese. Hambaravi teenuseid tagab lepingu alusel ttav hambaarst. Vajaduse korral antakse teile eelnevalt teada vajaliku teenuse hind.

Majanduslik Informatsioon

Kui teie sissetulek on vike ja teil pole vimalik tielikult tasuda majutuse ja teenuste eest, vite te esitada avalduse toetuse saamiseks. Koos lepinguga on informatsiooni lehed pealkirjaga Financial Management and Information kust saate abi. Administraator aitab teil tita vajalikud dokumendid. Selleks tuleb esitada eelmise aasta Kanada Maksuametile esitatud andmete jrgi saadud Notice of Assessment. On thtis, et tidaksite oma tulumaksu dokumendid igal aastal. Majanduslikku abi riigilt ei ole vimalik saada privaatpalatis ega semiprivaatpalatis.

Tegutsemine Tulekahju Vi nnetuse Korral

Kogu Ehatare personaal on saanud vljappe, kuidas tegutseda tulekahju vi nnetuse korral. Treeningud toimuvad kord kuus.

Kui te kuulete tulekahju signaali:

 • rge sattuge paanikasse.
 • rge kasutage lifte.
 • Kuulake juhiseid valjuhldaja kaudu.
 • Palun jrgige Personali poolt antud juhiseid.

Klastustunnid

Tuttavate ja sugulaste klastamiseks ei ole ajanorme. Klastada vib seitse peva ndalas hommikust hilishtuni. Palume aga siinjuures arvestada meie elanike soovidega.

Teated Lhedastele Sugulastele Vi Teie Esindajale / Hooldajale

Teie tervisliku seisundi muutustest vi teid tabanud vigastustest informeeitakse teie lhisugulast vi esindajat/hooldajat vimalikult koheselt.

Asutuse Tutvustamine

Ehataresse vastuvtmisel tutvustatakse teid sisekorrareeglitega, ld kasutatavate ruumide, tuleohutusega ja signaalssteemiga abivajamise korral. Palun vtke teadmiseks, et Ehatares ei suitsetata. Suitsetamine on keelatud 9 meetri raadiuses Ehatare hoonest.

Ühenda GTA Long Term
Care veebisait'i:


 
 

© 2006- Ehatare Retirement & Nursing Home | Ehatare Puhkekodu Ja Põetuskodu
Designed & Built By floor115