Ehatare: Our Purpose
  • Teenindada meie ühiskonna liikmeid kvaliteetse ja professionaalse hooldusega.
Ehatare: Our Objectives
  • Olla koheldud vrikuse, lugupidamise ja viisakusega, olenemata rassist, soost, usust vi rahvusest, ning tdeda et neist olenevalt, on igal isikul igus saada parimat tervise hooldust;
  • Hoida hid avalike suhteid;
  • Pakkuda professionaalset, loomingulist, kaastundlikku ja individuaalset hooldust;
  • Pakkuda hiskonnale vimalikult krgel tasemel hooldust arvestades kogu hiskonna ja vastavate organisatsioonide osavtu ja koostga;
  • Pakkuda professionaalset meditsiinilist teenindust;
  • Meie ttajateks on isikud, kes on kompetentsed ja omavad eriharidust ttamaks eakate ja haigetega;
  • Hoida korrektset finantsilist/majanduslikku arvepidamist.
Hakka all laadima meie bror'i:


 
 

© 2006- Ehatare Retirement & Nursing Home | Ehatare Puhkekodu Ja Põetuskodu
Designed & Built By floor115