Ehatare: The ERC - Our Parent Organization
ERC - Estonian Relief Committee In Canada

Eesti Abistamiskomittee Kanadas, lhendatult EAK, on lekanadaline eesti abistamisorganisatsioon.

Tema eesmrgid on:

  • koondada Kanadas elunevaid eestlasi ja nende organisatsioone hiseks abistamistegevuseks oma rahvuskaaslaste heaks,
  • anda vi organiseerida abi abivajavaile eestlastele, eriti vanadele, haigetele, vigastatuile ja puudustkannatajaile Kanadas ja ka teistes maades,
  • asutada ja lalpidada vi toetada laste suvekodusid, vanade- ja puhkekodusid ja muid sotsiaal- ja heaolu-asutusi.

EAK omab ja opereerib Ehataret. Kik annetused Abistamiskomiteele ja Ehatarele on tulumaksuvabad. Toetusi vetakse vastu Ehatare kontoris.

(Registered charity 10169-0436 RR0001)

 
 

© 2006- Ehatare Retirement & Nursing Home | Ehatare Puhkekodu Ja Põetuskodu
Designed & Built By floor115